5 grudnia – DZIEŃ PATRONA

5 grudnia to w naszej szkole niezwykle ważna data. W tym dniu bowiem każdego roku – w rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – świętujemy Dzień Patrona. Tak było i w miniony wtorek.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą z udziałem pocztu sztandarowego. Następnie przeszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie Pani Dyrektor Monika Głuchowska powitała szacownych gości przybyłych na naszą uroczystość. Wśród nich znaleźli się: Pan Krzysztof Bujalski – Wójt Gminy Suchożebry, Pan Artur Wrzosek – Zastępca Wójta Gminy Suchożebry, ksiądz Tomasz Duda – Proboszcz parafii w Krześlinie, Pani Aneta Wyżywniak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach, Pani Agnieszka Budek – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. Nasi goście, między innymi, mogli podziwiać poszczególne zespoły klasowe (począwszy od grupy „0”, a na klasie 8., kończąc) prezentujące pieśni patriotyczne i legionowe.

Następnie każda grupa klasowa pracowała pod okiem wychowawcy w klasie, wykonując przydzielone jej zadanie. Rezultaty tych działań zaprezentowano przed całą społecznością szkolną.

Zwieńczeniem całej uroczystości było podsumowanie dwóch konkursów ogłoszonych na miesiąc przed Dniem Patrona, a związanych z osobą Marszałka – jeden z nich to konkurs literacki „List do Józefa Piłsudskiego – patrona naszej szkoły”, drugi – konkurs plastyczny „Marszałek i ja”. Laureaci obu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.