Koła zainteresowań

Grażyna Dymowska

Koło
matematyczne

Ewa Kozaryna

Zajęcia rozwijające
zainteresowania matematyczne

Grażyna Dymowska

Koło
informatyczne

Katarzyna Tanajewska

Koło
językowe

Agnieszka Płatkowska

Koło kultury
i obyczajów Wschodu

Irena Kosińska

Koło
muzyczne

Agnieszka Anusiewicz

Koło
artystyczno-teatralne