Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr Monika Głuchowska
Nauczyciel geografii

mgr Marzena Borkowska
Nauczyciel chemii

mgr Izabela Gromada
Wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki i fizyki

mgr inż. Grażyna Dymowska
Wychowawca klasy VI, nauczyciel przyrody, biologii, matematyki, informatyki i techniki

mgr Ewa Kozaryna
Wychowawca klasy III

mgr Monika Kurowska
Wychowawca klasy VIII, nauczyciel biologii, WF, WDŻ,

mgr Marta Musiatowicz
Wychowawca klasy I

mgr Agnieszka Płatkowska
Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego

mgr Hanna Protasiuk
Wychowawca klasy IV, nauczyciel historii, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Tanajewska
Nauczyciel języka angielskiego

mgr Weronika Kłoś
Wychowawca Przedszkola

mgr Agnieszka Anusiewicz
Wychowawca klasy II

mgr Ewelina Niciporuk
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie IV

mgr Julita Byczyńska-Kozioł
Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Aneta Wójcik
Nauczyciel religii

mgr Anna Borkowska
Pedagog

mgr Natalia Borkowska
Wychowawca Przedszkola

mgr Irena Kosińska
Nauczyciel muzyki

mgr Agnieszka Szczygieł
Wychowawca Przedszkola

mgr Maria Chełstowska
Nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

mgr Ewelina Pernach
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie V

mgr Klaudia Iwańska
Wychowawca Oddziału Przedszkolnego

mgr Aleksandra Gochnio
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w Oddziale Przedszkolnym

mgr Urszula Napiórkowska
Nauczyciel doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Bujalska
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie