Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr Monika Głuchowska

mgr Marzena Borkowska
Nauczyciel chemii

mgr Anna Dmochowska
Wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki i fizyki

mgr inż. Grażyna Dymowska
Wychowawca klasy V, nauczyciel przyrody, biologii, matematyki, informatyki i techniki

mgr Ewa Kozaryna
Wychowawca klasy II

mgr Monika Kurowska
Wychowawca klasy VII, nauczyciel biologii, WF, WDŻ,

mgr Marta Musiatowicz
Wychowawca klasy III

mgr Agnieszka Płatkowska
Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego

mgr Hanna Protasiuk
Nauczyciel historii, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Tanajewska
Wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego

mgr Weronika Kłoś
Wychowawca Przedszkola

mgr Ewelina Jastrzębska
Wychowawca Przedszkola

mgr Agnieszka Anusiewicz
Wychowawca klasy I

mgr Ewelina Niciporuk
Nauczyciel wspomagający

mgr Monika Rozenkiewicz
Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Aneta Wójcik
Nauczyciel religii

mgr Anna Borkowska
Pedagog

mgr Natalia Borkowska
Wychowawca Przedszkola

mgr Irena Kosińska
Nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Agnieszka Szczygieł
Wychowawca Przedszkola