Historia szkoły

Szkoła jako instytucja istnieje od 1821r. Grunty, na których znajdował się budynek, zostały ofiarowane przez ówczesną właścicielkę dóbr w Krześlinie p. Zofię Kicką.
Najprawdopodobniej jednoizbowy budynek, który był klasą i mieszkaniem nauczyciela, znajdował się naprzeciw obecnego wejścia do kościoła po stronie południowej.

Photo by Tamanna Rumee
Photo by Tamanna Rumee

Szkoła dziś

Jesteśmy szkołą o długoletniej tradycji, w której naukę kontynuują dzieci, wnuki i prawnuki naszych absolwentów.

Parterowy budynek mieści 8 sal lekcyjnych dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII.

Posiadamy pracownię informatyczną z 16 stanowiskami pracy i dostępem do Internetu, salę gimnastyczną z szatniami i łazienką. Naszą dumą jest centrum biblioteczno-świetlicowe, gdzie na wygodnej kanapie można wypocząć z książką w ręku.

Warto odwiedzić: