PROJEKT EDUKACYJNY- CIEKAWSCY TRZECIOKLASIŚCI. DLACZEGO WSZYSTKIE PYTANIA SĄ DOBRE?

W klasie 3 jest realizowany Projekt edukacyjny – Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre? Zostały omówione zagadnienia dotyczące uwagi oraz pamięci. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli filmy ,,Uważność” oraz ,,W jaki sposób najłatwiej zapamiętujemy informacje?” Trzecioklasiści poznali rodzaje pamięci: krótkotrwałą, długotrwałą oraz ruchową. Dużym zainteresowaniem cieszyła się praca w grupach, podczas której uczniowie poznali techniki zapamiętywania-mnemotechniki: metoda miejsca, metoda historyjki oraz metoda obrazu.
Podsumowując zajęcia uczniowie wykonywali rysunki w indeksach oraz zapisywali najważniejsze informacje. Przed uczestnikami projektu kolejne zagadnienia, z pewnością ciekawe, poszerzające wiedzę o otaczającym świecie.