Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie klasy szóstej zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja.