Gratulacje dla naszych Nauczycieli!!!

Dnia 25 października 2023r. w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nagrody wręczono dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z terenu Delegatury w Siedlcach. W uroczystości również brali udział nauczyciele Zespołu Oświatowego w Krześlinie, którzy za osiągnięcia dydaktyczne oraz długoletnią służbę w oświacie otrzymali pamiątkowe medale. Wśród wyróżnionych przez dyrektora Zespołu Oświatowego w Krześlinie Panią Monikę Głuchowską odznaczeni zostali następujący nauczyciele:
 Pani Ewa Kozaryna i Pani Hanna Protasiuk – Medal Złoty,
 Pani Agnieszka Płatkowska – Medal Srebrny,
 Pani Marta Musiatowicz – Medal Brązowy
Nauczycielom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Jesteśmy z Was dumni!