KONKURS CZYTELNICZY ,,ZAMASKOWANA KSIĄŻKA” dla klas I-III

12 stycznia 2023 r. odbył się konkurs czytelniczy dla klas młodszych ,,Zamaskowana książka”. Do rywalizacji stanęło po 3 uczniów z klasy I, II, III. Uczniowie byli podzieleni na 3 zespoły, w każdym po jednym przedstawicielu z każdej klasy. Zadania konkursowe dotyczyły znajomości lektur szkolnych dla młodszych dzieci. Komisja Konkursowa w składzie: Pani Dyrektor – Monika Głuchowska – Przewodnicząca Komisji, Pani Agnieszka Płatkowska – nauczyciel języka polskiego – członek Komisji, skrupulatnie słuchała odpowiedzi i przydzielała punkty.

Po podsumowaniu wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce zdobył zespół w składzie: Patrycja Sowińska, Oliwia Kachniarz, Adrian Kuźma
II miejsce zespół w składzie: Antonina Piechowicz, Sadłowska Magdalena, Oliwia Komar
III miejsce zespół w składzie: Zofia Komar, Zuzanna Kłoś, Zuzanna Wójcicka
GRATULACJE dla wszystkich uczestników konkursu.
Podziękowania dla Pani Dyrektor Moniki Głuchowskiej i Pani Agnieszki Płatkowskiej za pracę w Komisji Konkursowej. Dziękuję również Paniom: Agnieszce Anusiewicz, Ewie Kozarynie, Marcie Musiatowicz za przygotowanie uczniów do konkursu.
Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna