Lekcja inna niż wszystkie

Dnia 17 października uczniowie z klasy 8 Zuzanna i Michał w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w ramach tematu „Zagrożenia pożarowe”-poprowadzili lekcję inną niż wszystkie. Uczniowie przynieśli, omówili i zaprezentowali sprzęt pożarniczy i strój strażaka. Przedstawili także bardzo ciekawą prezentację wyczerpując wszystkie najważniejsze punkty z tematu. Zuzannie i Michałowi bardzo dziękuję za oryginalne podejście do tematu.

Foto-video relacja zrealizowana z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramch projektu #LaboratoriaPrzyszłości.