„Międzynarodowy Dzień Niesłyszących” w Zespole Oświatowym w Krześlinie

W ramach projektu „Każdy inny-wszyscy równi” w Zespole Oświatowym w Krześlinie zostały przeprowadzone zajęcia dla klas I-VIII przybliżające tematykę osób niesłyszących i słabosłyszących. Naszą szkołę odwiedziły osoby z Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych działający przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Panie przedstawiły zasady savoir-vivre wobec osób niesłyszących, uczyły naszą młodzież podstaw języka migowego oraz refrenu piosenki Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”. Dzieci miały również możliwość doświadczenia, jak to jest odczytywać z ruchu warg pojedyncze słowa oraz przedstawiały pantomimę. Szkoła otrzymała również certyfikat za uczestnictwo warsztatach szkoleniowych.

Serdecznie dziękujemy PaniomHalinie Grzeszczuk, Michalinie Stygienkooraz Agnieszce Ozga z Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za bardzo wartościowe i praktyczne szkolenie.