„Na krok przed …hejtem” w Zespole Oświatowym w Iganiach

W dniu 17 kwietnia 2024r. mieliśmy okazję gościć w Zespole Oświatowym w Iganiach. W ramach przedsięwzięcia „Na krok przed …hejtem” zrealizowaliśmy kolejne spotkanie profilaktyczne dotyczące zagrożeń wynikających z tego trudnego dla wszystkich, a w szczególności dla ludzi młodych problemu. Spotkanie rozpoczęli uczniowie występem wokalnym „Bratnie dusze”. Następnie pani dyrektor – Monika Głuchowska – zaprezentowała doświadczenie, w którym zostali zaangażowani uczniowie szkoły w Iganiach. Doświadczenie miało na celu przekazanie uczniom, jak czuje się wewnątrz osoba poniżana, ośmieszana, doznająca krzywd, a także, jaki obraz sprawcy.

Kolejnym punktem programu był spektakl „Na drodze donikąd” przygotowany na podstawie autorskiego scenariusza pani Agnieszki Płatkowskiej i przez nią wyreżyserowany. Tradycyjnie to publiczność zadecydowała o zakończeniu przedstawionej przez nas historii,        a jej wymowę podkreśliła piosenka w wykonaniu Juli Wysockiej „Po której staniesz stronie”.

Następnie głos zabrali prelegenci – dietetyk pani Wioletta Pluta z wystąpieniem „Wpływ diety na zachowanie dzieci i młodzieży” oraz prawnik – pani Edyta Szczygieł z prezentacją: „Odpowiedzialność cywilna i karna w sytuacji zagrożenia hejtem”.

Nasze spotkanie zakończyliśmy piosenką „Życia mała garść” w wykonaniu Julii Wysockiej i Gabrieli Ilczuk.

Dziękujemy za zaproszenie i współpracę w ramach działań profilaktycznych.