Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Głównym celem było promowanie wiedzy o bezpieczeństwie, kształtowanie prawidłowych postaw, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, wiedzy na temat techniki pożarniczej.

Z etapu wewnątrzszkolnego zostały wyłonione sześć osób, które pojechały do KSRG OSP Podnieśno na gminny etap konkursu w kategorii szkół podstawowych. Dzieci były podzielone na dwie kategorie: klasy I-IV oraz V – VIII. Miała miejsce zdrowa rywalizacja. Dwie uczennice z naszej szkoły zajęły II miejsce i zakwalifikowały się do etapu na szczeblu powiatowym: Maja Szkopek z klasy VII i Zuzanna Kłoś z kl. II. III miejsce w kategorii klas I-IV zajęła Natalia Bąbiak. Wszyscy  uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszym etapie konkursu.