Podsumowanie innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

W bieżącym roku szkolnym w klasie drugiej realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja międzynarodowego projektu została zatytułowana „Na tropach DOBROCZYNNOŚCI”. Zadania były realizowane na zajęciach koła czytelniczo – polonistycznego od października do czerwca.

Projekt składał się z trzech modułów. W każdym z nich zespół klasowy wybrał jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonał cztery zadania. Na początku dzieci wysłuchały opowiadania o chmurce Tosi i wykonały jej portret. Kolejno omawiane były następujące książki: „Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga, „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej. Następnie dzieci uzupełniały „Lekturniki” oraz uczestniczyły w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. Po przeczytaniu książek zastanawiały się także, jakie wartości przekazał i co dobrego dał innym bohater lektury, a następnie wykonywały projekty dobroczynne: „Bądź dobry dla ludzi”, „Bądź dobry dla zwierząt”, „Bądź dobry dla roślin.”

Po zrealizowaniu wszystkich trzech modułów klasa otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a każdy z uczniów dodatkowo dyplom.