Podsumowanie projektu zrealizowanego w klasie 3

W klasie III został zrealizowany projekt edukacyjny ,,Ciekawscy trzecioklasiści.
Dlaczego wszystkie pytania są dobre?” W ramach jego realizacji zostały omówione
zagadnienia: ,, Czy Afrykanie mieszkają w pałacach?”, ,,Jak odczytywać temperaturę?”, ,,Jak napisać list?”, ,, Dlaczego warto oszczędzać pieniądze?”, ,,Ile planet ma Układ Słoneczny?’’, ,, Z czego składa się las?”. Uczniowie wypełnili indeksy, w których opisywali krótko omawiany temat, albo wykonywali rysunek obrazujący omawiane zagadnienie. Podczas realizacji projektu uczniowie zdobyli nową wiedzę oraz utrwalili sobie zdobyte wcześniej wiadomości. Podczas
zajęć uczniowie bardzo dużo pracowali w grupach, co pozwoliło na większą integrację zespołu klasowego. Trzecioklasiści z wielkim zaangażowaniem podchodzili do omawianych treści.
Dużym wyzwaniem okazało się napisanie listu do wylosowanej osoby z klasy. W czasie zajęć były stosowane aktywne metody pracy, uczniowie oglądali filmy oraz prezentacje dotyczące omawianych zagadnień. Trzecioklasiści byli bardzo aktywni podczas realizacji projektu. Na zakończenie projektu każdy trzecioklasista otrzymał pamiątkowy dyplom.