Profilaktyka Depresji

Depresja… jak często słyszymy to słowo. Wypowiadają je lekarze, nauczyciele, celebryci. Co pewien czas dociera do nas, że choroba ta kogoś dotknęła.

Zachorować może każdy. Niegdyś uważano „każdy”, ale nie dziecko. Ze względu na specyfikę tego okresu rozwojowego depresja objawia się inaczej u nieletnich, a inaczej u dorosłych. Młodemu człowiekowi trudniej jest nazwać to co czuje, więcej manifestuje swoim zachowaniem, również tym negatywnym. 

          W Zespole Oświatowym w Krześlinie zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla rodziców: „Czym jest depresja – jak rozpoznać jej objawy?” oraz dla uczniów naszej szkoły „Nie jesteś sam. Depresja i co dalej?”. Zostały przedstawione jakie czynniki ryzyka wpływają na pojawienie się stanów depresyjnych, jakie są objawy a przede wszystkim gdzie można szukać pomocy dla młodego człowieka i jego rodziny.

          Warsztaty są  początkiem działań profilaktycznych. Zaplanowaliśmy także, przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym dla uczniów szkół Gminy Suchożebry, Gminy Siedlce oraz Miasta Siedlce. Wydarzenie pt. „Na krok przed depresją”, będzie realizowane już niebawem,  o terminie będziemy informować na bieżąco.