Sprzątają groby, o które nikt nie dba. „To harcerska tradycja”