Sprzątamy dla Polski

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątamy Dla Polski. Wydarzenie to zostało objęte m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcanie do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzieci zostały poinstruowane odnośnie bezpieczeństwa podczas sprzątania wyznaczonych miejsc i z wielką energią przystąpiły do sprzątania.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Relacja sfotografowana przy użyciu sprzętu #LaboratoriaPrzyszłości.