Turniej gry w Dwa ognie

Kolejnym z działań w ramach Edukacyjnego Projektu Sportowego „Żyję zdrowo na sportowo”, które zostało przeprowadzone 10 maja w naszej szkole był Turniej Gry w Dwa Ognie – Dzieci kontra Dorośli. Podczas tego Turnieju Dorośli mogli zmierzyć się z uczniami z klas 4-7. Drużynę Dzieci reprezentowały dwa zespoły: odpowiednio uczniowie z klasy 4 i 5, oraz drugi zespół to uczniowie z klasy 6 i 7. Natomiast drużynę Dorosłych reprezentowali: pani Monika Głuchowska –
Dyrektor naszej szkoły, pani Aneta Wyżywniak – dyrektor GOK-u w Suchożebrach, pani Edyta Szczygieł – reprezentująca Gminę Suchożebry, pani Roksana Maliszewska – rodzic, oraz nasze grono pedagogiczne: panie Marta Musiatowicz, Ewelina Pernach, Katarzyna Tanajewska, Agnieszka Płatkowska, Anna Borkowska, Agnieszka Anusiewicz i Klaudia Iwańska. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwali: pan Tomasz Starzewski – wójt Gminy Suchożebry oraz
Monika Kurowska – nauczyciel wychowania fizycznego.
To było bardzo ciekawe doświadczenie, a przede wszystkim to była wspaniała zabawa.
Pamiątkowe puchary dla zawodników ufundował trener sekcji karate Pan Jacek Szymański.