Wizyta Policji w naszej szkole

6 listopada w naszej szkole gościliśmy st. sierż. Barbarę Jastrzębską z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, która przeprowadziła pogadankę skierowaną do rodziców uczniów klas 0 – VIII. Pani policjant om

awiała konsekwencje prawne wynikające z podejmowania przez małoletnich i nieletnich działań zabronionych i noszących znamiona przestępstwa. Omówiła ważne zagadnienia, takie jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Funkcjonariuszka poruszyła także temat hejtu i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się, jakie prawa i obowiązki mają ich dzieci, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Następnego dnia tj. 07 listopada st. sierż. Barbara Jastrzębska spotkała się z dziećmi ze wszystkich grup przedszkolnych oraz z uczniami naszej placówki. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Policjantka rozmawiała  z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź plecaku.

Najatrakcyjniejszą częścią spotkania była możliwość przymierzenia i założenia kajdanek przez uczniów.